Priser:

Faktura går ut till angiven e-mail varje termin.

Bli Medlem

För att bli medlem kontaktar ni Mats Johansson på e-mailen: “ordförande@vvbk.nu” med 
  • Vad ni vill träna/spela d.v.s; bara träning, träning och seriespel, enbart seriespel etc.
  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • E-mail

 

 

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla ett flertal personuppgifter om dig. Detta för att föreningen skall kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvar för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandlingen av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samföras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samförningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.